Po uzyskaniu warunków zabudowy przystępujemy do do uzyskania Pozwolenia na budowę. Zgłoszenie budowy projektem to nowy sposób uzyskania pozwolenia jednak w dalszym ciągu wymagane jest złożenie wniosku o PB. Podczas tego procesu zaczynamy od

  1. Wyboru odpowiedniego projektu. Rozpatrujemy Państwa wszystkie uwagi i prośby, Pomagamy dopasować dom do Państwa oczekiwań z zachowaniem wymogów dot. WZ.
  2. Adaptacja projektu zgodnie z warunkami zabudowy lub Planem Zagospodarowania.
  3. Przygotowanie Warunków Technicznych przyłącza. Na tym etapie wymagane są dokumenty, dzięki którym dowiemy się jak dokładnie zostaną podłączone media, trasa przyłączy, uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej.
  4. Przygotowanie Mapy do celów Projektowych.
  5. Przygotowanie oświadczeń, wniosków i formularzy. Niektóre dokumenty wydawane przez urzędy odpłatnie( mapy) mają określony termin ważności
  6. Uzyskanie Pozwolenia.